חסר ישע (צילום: Pexels)
חסר ישע (צילום: Pexels)

אושר: מניעת העסקה של מורשע באלימות כלפי ילדים

על פי החוק החדש, המתעלל בחסר ישע מלמד בהתנהגותו שהוא מהווה סכנה לחברה - ויימנע ממנו להיות מועסק במוסדות שונים
שי שגב | 31.07.2023

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת אופיר כץ ורון כץ. 24 חברי כנסת תמכו בהצעה בקריאה השלישית ללא מתנגדים.

מוצע לקבוע איסור עיסוק והעסקה במוסדות מסוימים על בגיר שהורשע בעבירות אלימות והתעללות כלפי ילדים עד גיל 6 וחסרי ישע בהיותו אחראי עליהם. תקופת האיסור תעמוד על 10 או 18 שנים בהתאם לעונש המרבי על העבירה בה הורשע האדם. לשם אכיפת איסור העסקה מוצע לקבוע חובת אישור משטרה כתנאי להעסקה במוסדות כאמור.

מוצע להקים ועדת מומחים שתוסמך לפטור מהאיסור אדם ששוכנעה כי אינו מהווה סכנה לילדים או לחסרי ישע. בנוסף, מוצע הסדר המאפשר להורה של ילד או לאחראי על חסר ישע, לבקש כי יוצג לו אישור משטרה לגבי מועסקים במוסדות כאמור, וכן לגבי מטפלת המועסקת בבית על יד ההורה או האחראי.

לצד זאת, מוצע לקבוע איסור על העברת המידע או על כל שימוש אחר באישור המשטרה. מוצע הסדר ייחודי לעניין מעסיק שהוא רשות מקומית לפיו תוצג לנציגות הורים יישובית רשימת העובדים שיש לגביהם אישור משטרה, וכן כי משרד החינוך יוחרג מהסדר זה.

בדברי ההסבר נכתב: "בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה נרחבת ומזעזעת של התעללות בחסרי ישע. מה שאף מוסיף חטא על פשע הוא שחלק מן המטפלים ומהמטפלות שהתעללו, חזרו לעבוד בתחום החינוך והטיפול וביצעו פעם נוספת תקיפה או התעללות. אדם המתעלל בחסר ישע שהוא אחראי לו מלמד בהתנהגותו שהוא מהווה סכנה לחברה, ועל אחת כמה וכמה מהווה סכנה לאותם חסרי ישע ועל כן נדרש להרחיק אותו מאוכלוסייה זו".

קטגוריות: זכויות

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *