שר הרווחה והבטחון החברתי יעקב מרגי
השר יעקב מרגי. צילום: משרד הרווחה

גם ברווחה: הרשות למאבק בעוני בדרך לאבד עצמאותה

על פי הצעת החוק, הרשות תהיה נתונה לפיקוח פוליטי וכפופה לשר הרווחה, אף שהוצהר כי היא תהיה עצמאית
שי שגב | 15.08.2023

טיוטת הצעת החוק שעוברת בימים אלה בין משרדי הממשלה לקראת העלאתה לקריאה ראשונה, מציינת כי הרשות למאבק בעוני – שאמורה להיות עצמאית בהפעלת סמכויותיה, בפועל תהיה כפופה לשר הרווחה. בהצעת החוק נכתב גם כי המועצה לביטחון תזונתי תוכפף לרשות למאבק בעוני תחת שר הרווחה ותאבד את מעט עצמאותה.

לפי טיוטת הצעת החוק שהגיש חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס), הרשות תהיה "עצמאית בהפעלת סמכויותיה לשם מילוי תפקידיה", אך בהצעת החוק עצמה נכתב כי "הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של שר הרווחה".

בהצעת החוק גם נכתב כי הרשות תגיש לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת דו"ח שנתי מדי חודש מרץ, אך הגשתו תיעשה "באמצעות השר".

לפי ההצעה, השר יהיה גם הגורם שימנה את יו"ר המועצה המייעצת לרשות, שיהיה אחד משני נציגי המשרד במועצה, חבריה ואת מנכ"ל הרשות. נראה כי ממנכ"ל הרשות לא נדרש רקע בעבודה סוציאלית או טיפול בעוני. בנוסף, מיעוט נציגי הציבור במועצה מצביע גם הוא כי הרשות תהיה גוף כפוף למשרדי הממשלה.

לפי הטיוטה, מספר חברי המועצה יעמוד על 23, יותר מאשר בהצעה שעברה בקריאה טרומית – שם הוא עמד על 15, ויכלול נציגים רבים ממשרדי הממשלה – בהם הרווחה, הבריאות, הפנים, השיכון וגורמים נוספים כמו מרכז השלטון המקומי, נציג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד. לצד 17 נציגי המדינה, שימונו על ידי השרים ושר הרווחה ימונו גם שבעה נבחרי ציבור, כאשר לפחות שניים מהם עובדים סוציאליים, ואחד מקרב ארגונים העוסקים בעוני.

גם מועצת הרשות תהיה כפופה לשר והוא רשאי לדרוש ממנה "בכל עת" דיווח על כל עניין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.

הרעיון להקמת רשות לאומית למאבק בעוני עלה כחלק מהמלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני משנת 2014. אולם בניגוד להצעת החוק הנוכחית שמכפיפה את הרשות למשרד הרווחה, ועדת אלאלוף המליצה להקים את הרשות בתוך משרד ראש הממשלה.

מלשכת שר הרווחה יעקב מרגי נמסר כי נוסח הצעת החוק המדובר הוא "טיוטה ראשונית שהוגשה לעיונם של משרדי הממשלה". וכי לקראת הכנתה לקריאה ראשונה תוגש הצעת החוק לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת להערות הח"כים.

קטגוריות: רווחה

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *