רון חולדאי. צילום: גיא יחיאלי
רון חולדאי. צילום: גיא יחיאלי

תל אביב: העירייה תקצה דירות עבור אנשים עם מוגבלות

לראשונה, רשות מקומית בישראל מקצה דיור בהישג יד לאוכלוסיות אלה. בשלב ראשון יוקצו 12 דירות לאנשים עם מוגבלות בשכונת יד אליהו
מערכת | 08.08.2023

מועצת עיריית תל אביב-יפו אישרה בישיבתה השבוע תנאי זכאות ייעודיים לדיור בהישג יד לתוכנית לעידוד מגורים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות בדירות בבעלות עירונית. מטרת התוכנית היא לסייע לבגירים עם מוגבלות הנמצאים בתפקוד גבוה המאפשר חיים עצמאיים, אך מתקשים לבצע את המהלך הנדרש בשוק על מנת להתגורר בשכירות בהישג יד.

מעבר לכך שמאפייני שוק השכירות מקשים עליהם במיוחד, בשל מחירים גבוהים וחוסר יציבות, הם נתקלים גם בסירוב וחששות של בעלי דירות להשכיר להם דירות. קשיים אלו מצדיקים הקצאת חלק מדירות הדיור בהישג יד ברחבי העיר עבור אוכלוסייה זו, שתזכה גם למערך מקצועי תומך.

בשלב הראשון תתאפשר בשנת 2024 הקצאה של כ-12 דירות לאנשים עם מוגבלות בשכונת יד אליהו, ובהמשך יתווספו אליהן עשרות דירות נוספות ברחבי העיר (עוד לפני החלטת מועצת העירייה, רשאים אנשים עם מוגבלות להירשם לפרויקטים המאוכלסים בעיר, אלא שבעקבות החלטת המועצה, ניתן יהיה להקצות עבורם דירות, בנוסף לאלו שאליהן הם מוגרלים ביחד עם שאר תושבי העיר).

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, אמר: "אני גאה על הצטרפותה של תל אביב-יפו לשורה של ערים מובילות בעולם, המקצות דיור בהישג יד, בין היתר, לאנשים עם מוגבלות. החלטה זו תואמת את מדיניות העירייה הרואה בשילוב של אנשים עם מוגבלות יעד חברתי מהמעלה הראשונה, ומצטרפת לעשייה עירונית רחבה בתחום, הכוללת שילוב של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, ובהם רווחה, חינוך, פנאי, ותעסוקה.

"המהלך גם תומך במדיניות הדיור של העירייה, המקדמת פתרונות דיור משמעותיים לאוכלוסיות מגוונות במטרה להבטיח כי תל אביב-יפו תוסיף להיות עיר מגוונת, פלורליסטית ורב-תרבותית".

נכון להיום, מאוכלסות בעיר מאות יחידות דיור בהישג יד ואליהן יצטרפו בשנים הקרובות עוד כ-8,000 יחידות דיור בהישג יד, הנמצאות בשלבי תכנון ובנייה שונים.

גובה שכר הדירה לדיור בהישג יד בתוכנית לעידוד מגורים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות, יהיה בהתאם להחלטת המועצה לדיור בהישג יד, כך שגובה שכר הדירה לא יעלה על 25% מהרף העליון של הכנסה החודשית נטו של משק בית בעשירון חמישי, בהתאמה למספר הנפשות במשק הבית לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי ולמספר החדרים בדירה. נכון לשנת 2022 (גובה שכר הדירה למשק בית של אדם יחיד בדירת חדר עומד על 1700 שקלים).

על מנת לשמש מקפצה לחיים עצמאיים, ובהתאם למגבלה בפרויקטים עירוניים לדיור בהישג יד, לא תעלה תקופת השכירות על חמש שנים.

להלן תנאי הזכאות:

1. אדם עם מוגבלות – המועמד הינו "אדם עם מוגבלות" כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

2. התאמה לתכנית לעידוד מגורים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות – המועמד נמצא מתאים על ידי העו"ס המטפל במנהל השירותים החברתיים כדי להיכלל בתכנית לעידוד מגורים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לקריטריונים מקצועיים שונים שיקבעו על ידי המנהל, בהם, התאמת המועמד להשכרת דיור לתקופה קצובה, השפעת התכנית על עידוד החיים העצמאיים של המועמד ומסוגלות המועמד לחיים עצמאיים.

3. חסר דירה – המועמד הינו חסר דירה ואינו בעלים של חלק העולה על שליש מדירה.

4. תושב תל אביב-יפו – המועמד הוא אזרח ישראל תושב תל אביב-יפו במשך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע, או תושב תל אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע.

5. הכנסות מירביות – סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של המועמד ב-12 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על הרף העליון של הכנסה החודשית של משק בית בעשירון שביעי, בהתאמה למספר הנפשות במשק הבית, לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי. לגבי עצמאיים יבחנו ההכנסות בהתאם לדו"ח השנתי האחרון אשר הוגש לרשויות המס.

6. הון עצמי מרבי – סך ההון העצמי של המועמד לא עולה על סך של 600,000 ₪. בחישוב ההון העצמי יובאו בחשבון נכסי נדל"ן, כלי רכב ופיקדונות פיננסיים, למעט פנסיה.

7. גיל מינימלי – גילו של המועמד הוא 26 שנה ומעלה.

קטגוריות: החדשות, נגישות

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *