Image by Gerd Altmann from Pixabay
Image by Gerd Altmann from Pixabay

הורים לילדים בגילאים 6-12 יקבלו נקודת זיכוי

שווי נקודת זיכוי במס בשנת 2023 הוא 2,820 שקל בשנה ומשמעותה של כל נקודה היא הפחתה של 235 שקל מחבות המס החודשית של מי שזכאי לה
שי שגב | 22.04.2023

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת שר האוצר להאריך את תוקפה של הטבת המס המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 6-12 עד סוף שנת 2023. 

לאורך שנת 2022, הורים לילדים בגילאים 6-12 היו זכאים לנקודת זיכוי נוספת במס, מכוח הוראת שעה שתוקפה הוארך עד סוף פברואר 2023, בעקבות הקדמת הבחירות. הצעת החוק שאושרה היום מאריכה את תוקף ההטבה עד סוף שנת 2023, אולם נקבע בה, כי אם עד יום ה-1 ביוני 2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה בסוף חודש מאי 2023.

החקיקה שאושרה קובעת כי הורים לילדים שמלאו להם 6 שנים לפחות במהלך שנת המס 2023, אך לא מלאו להם 13 שנים במהלך שנת-מס זו, ייהנו מנקודת זיכוי נוספת במס. אישורה יביא למצב שבו אישה תהיה זכאית ל-2 נקודות זיכוי במס בגין כל ילד בגילאים אלה וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת. הורה במשפחה חד הורית, שהילדים בחזקתו ומקבל את קצבת הילדים מביטוח לאומי, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים האמורים והורה אשר הילדים אינם בחזקתו יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת לכל ילד בגילאים אלה. שווי נקודת זיכוי במס בשנת 2023 הוא 2,820 שקלים בשנה ומשמעותה של כל נקודה היא הפחתה של 235 שקל מחבות המס החודשית של מי שזכאי לה.

ההטבה תוענק רטרואקטיבית החל מחודש מרץ 2023. שכירים שעובדים במקום עבודה אחד אינם נדרשים לבצע כל פעולה על מנת לממש את ההטבה. עצמאים, וכל שאר החייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, ייהנו מההטבה כחלק מחישוב המס השנתי לאחר הגשת הדוח.

כמו כן תפעל רשות המסים לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו במהלך חודש מרץ, לפני כניסתה של החקיקה לתוקף, על מנת שהורים שערכו תיאום מס לפני שהוארך תוקף ההטבה יקבלו את נקודות הזיכוי מבלי להידרש לתיאום מס חדש. רשות המסים תוציא בימים הקרובים הנחיות לציבור המעסיקים בנוגע למימוש ההטבה.

יצוין כי במקביל, מקדמת הממשלה הצעת חוק המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 6-17 משנת 2024 ואילך, ומשווה את מענק העבודה של אבות לזה של אימהות החל משנת המענק 2024.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ:  "המאבק ביוקר המחיה בנפשנו. נקודת הזיכוי הנוספת הזו היא חלק מתוך שורת החלטות שקיבלנו ואנחנו מקדמים להקלה ביוקר המחיה על אזרחי ישראל. בתקציב המדינה שאושר בממשלה ויאושר בע"ה בקרוב בכנסת בקריאה שניה ושלישית, ישנם עוד בשורות משמעותיות שיקלו את יוקר המחיה לציבור הישראלי. כשר אוצר אני מחוייב להורדת יוקר המחיה ויחד עם ראש הממשלה וחברי הממשלה אנחנו עובדים על כך לטובת אזרחי ישראל".

קטגוריות: רווחה, חינוך

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *