קובע שפערי ההכנסות בישראל עומדים על פי 6.7 מאשר בכל מדינות האיחוד האירופי. גם שיעור ה