"אנחנו נעזרים בשני קיבוצים ומשתמשים במתקנים קיימים ולא משהו שלנו. לא מדובר על מבנה שיהיה רק שלנו, אבל חסר תקציב לפעילות השוטפת כאשר מגדילים את מספר החניכים אז צריך עוד מדריכים, הסעות והוצאות אחרות. לכן צריך לזה תקצוב מתאים".